Doelstellingen.

 

-asiel en opvang gedumpte vissen en waterschildpadden.

-nakweken van bedreigde vissoorten.

-geven van informatie, lezingen,workshops en cursussen.

-het opzetten van een natuur-onder-water Centrum

 

 

 

 

 

-  promoten van M.A.F. aquaria. Zie www.aquadesign-x.nl    

-contacten  leggen en onderhouden met aan de stichting gelieerde organisaties.

-Inkomsten verwerven uit fondsen, donateurschap, subsidies en verkoop van de   

M.A.F aquaria.

RB Webdesign